Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΡΤ (ΟΜΑΕ)!

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, ο υφυπουργός Αθλητισμού Ι. Ιωαννίδης, υπέγραψε την "ειδική" αναγνώριση της Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Αυτοκινήτου/ Καρτ, με τον τίτλο ΟΜΑΕ και με 24 αθλητικά σωματεία- μέλη. Την Τρίτη 2/4 , συνεδριάζει η ΕΘΕΠΑ της ΟΜΑΕ και εντός της εβδομάδος αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την έναρξη των αγώνων. Το πλήρες κείμενο της απόφασης της "ειδικής" αναγνώρισης της ομοσπονδίας παρατίθεται στην συνέχεια (διευκρινίζουμε ότι το "ειδική αναγνώριση" αφορά την ιδιαιτερότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για τον οποίον δεν έχει πρόβλεψη- προς το παρόν- ο ισχύων αθλητικός νόμος. Επίσης παρατηρούμε, ότι "εξαφανίστηκε" η ΕΛΟΑΑΜ, της οποίας τα -ελάχιστα- σωματεία προφανώς ενσωματώθηκαν στην ΟΜΑΕ).Μαρούσι 29/ 03 / 2013
Aρ.πρωτ.: 7270

ΘΕΜΑ : Παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος - Ο.Μ.Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 52 “Σύσταση Γενικών Γραµµατειών” του κώδικα νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/05 (ΦΕΚ 98/Α΄).

β) Το Π.Δ. 85 /21-06-2012(ΦΕΚ141΄/Α)«΄Ιδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.».

γ) Το Π.Δ.86/21-06-2012(ΦΕΚ141΄/Α) «Διορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του άρθρου 28 του Ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ. 4 και 5 που ενοποιήθηκαν του άρθρου 73 του Ν. 3057/2002 και η παρ. 6 αναριθµήθηκε σε παρ. 5 µε το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3057/2002 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.2725/1999, Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις».

ε) Της παρ. 8 του άρθρου134 του Ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθµ. 76056/H/2012 (ΦΕΚ2091/Β) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Ιωάννη Ιωαννίδη

3. Την αίτηση µε αριθµ.πρωτ. 1146/2.12.2009 του γραφείου του Γ.Γ.Α. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ (ΕΛ.Ο.Α.Α.Μ) και την αίτηση µε αριθµ. πρωτ. 6099/14.03.2012 της Κ.Υ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.), που υποβλήθηκαν στη Γ.Γ.Α. µε τα συνηµµένα σε αυτές δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στην Οµοσπονδία µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ο.Μ.Α.Ε.», µε έδρα την Αθήνα Αττικής και µε αριθµό µητρώου ΦΡ51 για τα αθλήµατα του ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΦΟΡΜΟΥΛΑ – ΚΑΡΤ) και µε ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΒ90),

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ (ΦΚ66),

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΦΕ59),

4. ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΥ35),

5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΥ01),

6. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΦΜ17),

7. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΟΦΑΑ (ΦΜ18),

8. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΦΜ21),

9. ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΦΜ19),

10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α.Λ.Μ.Α. (ΦΞ45),

11. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΜ22),

12. ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΦΨ22),

13. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΜ35),

14. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΦΜ34),

15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ (ΦΜ23),

16. ΥΠΕΡΙΩΝ (ΦΜ27),

17. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΜ26),

18. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΜ50),

19. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΦΠ35),

20. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΡ43),

21. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΡ44),

22. ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΦΡ45),

23. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΦΡ46),

24. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΦΡ47)

Η εποπτεία της Οµοσπονδίας ανατίθεται στο Τµήµα Λοιπών Αθληµάτων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

GTCC: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Η Συντονιστική Επιτροπή του GTCC θα ήθελε να ενημερώσει όλα τα club μέλη, καθώς και τους συμμετάσχοντες οδηγούς, ότι όπως όλος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην Ελλάδα, έτσι και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με την υπό ίδρυση ομοσπονδία, τη λύση του προβλήματος με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την διεξαγωγή και πάλι των αγώνων.   Σε όλο το προηγούμενο διάστημα, συνεδριάσαμε πολλές φορές και φτιάξαμε με όλα τα club τον νέο κανονισμό, κάναμε επαφές με τις διοργανώτριες λέσχες και τις 2 ομοσπονδίες (ΟΜΑΕ, ΕΛΟΑΑΜ) για την κατάρτιση του προγράμματος του 2013, ενώ ήρθαμε σε συμφωνία και με χορηγούς για τη νέα χρονιά. 
  Δυστυχώς η αναστολή όλων των αγώνων, έφερε πίσω όλα τα θέματα, με συνέπεια να μην έχουμε ανακοινώσει ακόμα ημέρα και μέρος για την απονομή του 2012, όπου και θα γινόταν παρουσίαση του νέου κανονισμού και του προγράμματος αγώνων για το 2013. 
  Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν προκηρύξαμε καν τον πρώτο αγώνα της χρονιάς, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ήταν την Κυριακή 24 Μαρτίου στον Καρτόδρομο.
  Ελπίζουμε να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα, ώστε να δρομολογήσουμε όλα τα παραπάνω και να δώσουμε και πάλι ραντεβού με τους φίλους οδηγούς των οργανωμένων club στις πίστες και να κάνουμε αγώνες με ασφάλεια. 


Η Σ.Ε. του GTCC

ΣΒΟΑ: ΑΝΑΒΟΛΗ TRACK DAY (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

  Το Δ.Σ του Σ.Β.Ο.Α κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων στο πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την επερχόμενη δημιουργία Ομοσπονδίας Αυτοκίνητου και Καρτ, αλλά και τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο των αγώνων αυτοκινήτου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση του σπορ,ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την εκδήλωσή του στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων που ήταν προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου2013.
  Ελπίζοντας για τη κατανόησή σας, αναμείνατε για τη νέα μας πρόσκληση.

Το Δ.Σ του Σ.Β.Ο.Α

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΡΤ

  Στο προηγούμενο σημείωμά μας, αναφέραμε ότι στις 20/3 είχαμε τηλεφωνική ενημέρωση από υπεύθυνο άτομο για την έγκριση της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ, για την οποία είχε υποβληθεί κοινή αίτηση (φάκελος) στη Γ.Γ.Α. από την ΟΜΑΕ και την ΕΛΟΑΑΜ. Παρ' ότι η είδηση αυτή έχει μεταδοθεί από διάφορα μέσα, οι Ομοσπονδίες δεν έχουν ακόμα εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση, ούτε και δήλωση, εκτός από ένα εσωτερικό μήνυμα (προς τις Λέσχες-μέλη τους) που διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα βαίνουν καλώς. 
  Προφανώς δεν επιθυμούμε να δημοσιεύουμε ειδήσεις και νέα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί 100%, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η ΕΓΚΡΙΣΗ του φακέλου και η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της Ομοσπονδίας, καθώς και (κυρίως!) η ένταξή της στο ΙΣΧΥΟΝ πλαίσιο του αθλητικού νόμου, είναι πράγματα διαφορετικά, άλλα από αυτά εφικτά, και άλλα ασύμβατα προς στιγμήν! Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο σημείωμα, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την ένταξη μιάς Ομοσπονδίας ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ αθλητισμού, σε έναν αθλητικό νόμο ο οποίος δεν έχει την παραμικρή πρόβλεψη για αυτό, παρά μόνο για τα γνωστά μας αθλήματα, δηλαδή από στίβο μέχρι ποδόσφαιρο. Είναι προφανές λοιπόν ότι στο άμεσο μέλλον θα χρειαστεί μία τροπολογία που θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή και βεβαίως να ψηφιστεί από τον αρμόδιο υπουργό (ο οποίος είναι ο υπουργός πολιτισμού).  Αυτό το "σχέδιο νόμου" απαιτεί φυσικά προεργασία και συζήτηση πριν ολοκληρωθεί. Σήμερα όμως, αυτό που ενδιαφέρει άμεσα είναι η αναγνώριση της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ από το κράτος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο αθλητικός νόμος για την διαδικασία της αναγνώρισης (δηλαδή, ότι κάθε άθλημα μπορεί να έχει μία μόνο Ομοσπονδία, η οποία να δραστηριοποιείται εντός της χώρας). Ας μην ξεχνάμε ότι έτσι ακριβώς διοργάνωσε η ΕΛΟΑΑΜ αγώνες καρτ το 2012. Το ίδιο λοιπόν επιδιώκει σε πρώτη φάση η ενιαία ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ: Να μπορεί να εκδίδει δελτία αθλητών και να αδειοδοτεί αγώνες εντός Ελλάδος. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο (προς το παρόν). Προφανώς, ακόμα και αν οι Λέσχες-μέλη των Ομοσπονδιών είναι όσες ορίζει ο νόμος, θα πρέπει στο καταστατικό τους να αναφέρουν σαφώς ότι είναι αθλητικά σωματεία με κύριο σκοπό να εγγράφουν ως μέλη αθλητές, και όχι (μόνο) να διοργανώνουν αγώνες. Επίσης, ο αθλητικός νόμος δεν αναφέρει πουθενά ότι οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν συμμετοχή για να αγωνίζονται! Φυσικά, είναι αστείος όποιος επιχειρεί να συγκρίνει τον στίβο με τις αναβάσεις π.χ., πρώτα-πρώτα γιατί δεν συγκρίνονται ούτε τα έξοδα διοργάνωσης ούτε και το κόστος ασφάλισης. Οι αγώνες λοιπόν που θα προκηρύξει η Ομοσπονδία και θα διοργανώσουν οι Λέσχες της θα είναι ακριβώς όπως τους γνωρίζαμε (ελπίζουμε βελτιωμένοι και με πιό δημοκρατική διοίκηση). Τα άρθρα του αθλητικού νόμου, επαναλαμβάνουμε, δεν μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, απλά ενδιαφέρει μόνο η αναγνώριση μίας και μόνης Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ, για να παρακαμφθεί -όπως έχουμε κουραστεί να λέμε και να ακούμε 30 χρόνια τώρα- το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ. που δίνει το δικαίωμα αδειοδότησης αγώνων αυτοκινήτου αποκλειστικά στην ΕΛΠΑ. 
  Για να μην πηγαίνουμε μακριά, ας δούμε το παράδειγμα της μοτοσυκλέττας, που εδώ και χρόνια λειτουργεί ανεξάρτητα από την ΕΛΠΑ, με τον ίδιο φυσικά, αθλητικό νόμο: Απλώς η ΜΟΤΟΕ (η οποία ήταν μια μοτοσυκλεττιστική Ομοσπονδία με διάφορες Λέσχες ως μέλη), υποχρεώθηκε να ιδρύσει και την ΑΜΟΤΟΕ (δηλαδή Αθλητική Μοτοσυκλεττιστική Ομοσπονδία Ελλάδος) με μέλη Αθλητικά Σωματεία, και όχι, για παράδειγμα, την "Λέσχη Φίλων Moto Guzzi" κτλ.
  Περιμένουμε λοιπόν, όπως και όλος ο κόσμος του αυτοκινήτου (αν και σίγουρα δεν είναι το Νο 1 πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας αυτή την εποχή), την επίσημη ανακοίνωση της ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ, μαζί με την ευχή και την ελπίδα να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στο μέλλον.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α.


   

   Ο φάκελλος για υπαγωγή της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος που είχαν καταθέσει από κοινού η ΟΜΑΕ και η ΕΛΟΑΑΜ στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγκρίθηκε και υπεγράφη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γ. Ιωαννίδη. Αυτό σημαίνει ότι η Ομοσπονδία Αγωνιστικού Αυτοκινήτου/Κάρτ έχει πλέον αναγνωριστεί από το Ελληνικό κράτος σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο. Έτσι, η επίσημα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία αποκτά τις εξής δύο (βασικές) δυνατότητες:

1)      Μπορεί να εκδίδει «δελτία αθλητών», δηλαδή αγωνιστικές άδειες/λισάνς για αγωνιζομένους που θα συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτου και καρτ εντός της Ελληνικής επικράτειας.
2)      Η ομοσπονδία μπορεί να εγκρίνει αγώνες που διοργανώνουν οι Λέσχες-μέλη της και να παίρνει άδεια τέλεσης γι' αυτούς από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «καταργώντας» έτσι το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το οποίο έδινε αυτό το δικαίωμα αποκλειστικά στην ΕΛΠΑ.
   Προσοχή: Η εκπροσώπηση της FIA στη χώρα μας παραμένει στην ΕΛΠΑ, και αυτό σημαίνει  ότι για διεθνείς αγώνες (π.χ. Ιστορικό και WRC Ακρόπολις) καθώς και για Έλληνες αγωνιζομένους που θέλουν διεθνή λισάνς για να τρέξουν σε αγώνες εκτός Ελλάδος, υπεύθυνη παραμένει η ΕΛΠΑ. Φυσικά, και όπως γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου, η εκπρόσωπος της FIA (ΕΛΠΑ) μπορεί να συνεργαστεί άριστα με την Ομοσπονδία (ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ), μια και η Ομοσπονδία πλέον θα είναι υπεύθυνη τόσο οικονομικά όσο και οργανωτικά για όλα τα Ελληνικά Πρωταθλήματα και αγώνες. Αν δηλαδή η ΕΛΠΑ δεν εκχωρήσει αυτοβούλως (όπως έχει το δικαίωμα) την εκπροσώπηση της FIA στην Ομοσπονδία και επιμείνει να την διατηρήσει, τότε απλώς θα εκδίδει διεθνείς λισάνς για όσους θέλουν να τρέξουν στο εξωτερικό, ενώ οι συμμετέχοντες στο ΙΡΑ και στο WRC Ακρόπολις, που θα έχουν ήδη «δελτίο αθλητή» της Ομοσπονδίας, θα μπορούν να εκδώσουν «διεθνή λισάνς ημέρας» από την ΕΛΠΑ μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα.
  Αυτά τα γράφουμε για να δείξουμε ότι υπάρχουν λύσεις για όλα. Τώρα λοιπόν που εγκρίθηκε η Ομοσπονδία, θα πρέπει να βρεθεί λύση (οικονομική) και για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 2013, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι αγώνες και να ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες αυτών που έχουν αναβληθεί. Πιστεύουμε, ότι τώρα θα είναι πιο εύκολο το να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα, τόσο από τις Λέσχες, όσο και από την μαζική έκδοση «δελτίων αθλητού» των αγωνιζομένων. Κατά την άποψή μας, το (επόμενο) πρόβλημα βρίσκεται στην υλικοτεχνική οργάνωση και επάρκεια της Ομοσπονδίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει άμεσα τόσο τις Λέσχες-μέλη της όσο και τους αγωνιζομένους σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο ασφαλιστικό, το οποίο βεβαίως  ήταν –και είναι– εκ των ων ουκ άνευ.
  Αυτή η «έκτακτη είδηση» και το σχόλιο, γράφτηκαν σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου το πρωΐ, αμέσως μετά την πρώτη μας τηλεφωνική ενημέρωση για την αναγνώριση της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις, τις οποίες θα αναρτούμε άμεσα, ενημερώνοντάς σας συνεχώς για τα τεκταινόμενα.

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ο.Α.Α.


  Ο Σ.Ο.Α.Α. παρακολουθώντας την μάχη εξουσίας μεταξύ των φορέων που διοικούν ή θέλουν να διοικήσουν τους αγώνες αυτοκινήτου/kart, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την τύχη των αγώνων –τουλάχιστον– για το τρέχον έτος.
  Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλες τις πλευρές να δείξουν την πρέπουσα σοβαρότητα, δεδομένου ότι μεγάλοι χαμένοι από την υπάρχουσα κατάσταση είναι οι οδηγοί που βλέπουν τους όποιους προγραμματισμούς τους να τινάζονται στον αέρα.
  Πλέον αυτών, ο Σ.Ο.Α.Α. προσανατολισμένος εδώ και δεκαετίες στην ομοσπονδιοποίηση του Αθλήματος, παρακολούθησε την πρόσφατη συγκέντρωση της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ της ΟΜΑΕ προς ενημέρωση των οδηγών και διαπίστωσε –προς το παρόν τουλάχιστον-  ελλιπή σχεδιασμό, ενώ δεν υπάρχει η απαιτούμενη οικονομική και υλικοτεχνική υποδομή για την «επόμενη μέρα», γεγονός που πιθανόν να καταστήσει την ΕΛΠΑ και πάλι ουσιαστικό ρυθμιστή της κατάστασης.
  Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. καλεί όλους τους οδηγούς αυτοκινήτου/kart να μην προβούν σε καμμία ενέργεια (έκδοση λισάνς, παράβολα πινακίδων κλπ.) πριν ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, ώστε να γνωρίζουμε σαφώς ποια είναι η πραγματική Αρχή του Σπορ.

Το Δ.Σ.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ 2013: ΨΗΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΙ ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ


  Έχει περάσει αρκετός καιρός που μένουμε σιωπηλοί, παρατηρώντας το τι συμβαίνει γύρω μας στον χώρο του αγωνιστικού αυτοκινήτου (σε επίπεδο διοίκησης ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!). Όλο αυτό το διάστημα δεν μιλήσαμε, δεν σχολιάσαμε, δεν «τηλεφωνηθήκαμε» με/από αρμόδιους και υπευθύνους, δεν «ανακατευθήκαμε», δεν «συνεννοηθήκαμε», δεν φανατιστήκαμε και προ πάντων δεν… τρελλαθήκαμε, διατηρώντας πάντοτε σαφή επαφή με την Ελληνική πραγματικότητα του 2013. Και αυτή η πραγματικότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τους αγώνες και την μάχη για την ηγεσία (τους), δεν είναι άλλη από την ΠΤΩΧΕΥΣΗ της χώρας μας και του μεγαλύτερου μέρους του λαού της. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αφελής ή εκτός πραγματικότητας (κατά το επιεικέστερο) όποιος πιστεύει ότι οι συμμετέχοντες στους αγώνες αυτοκινήτου δεν προέρχονται από την άγρια δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία. Γιατί όποιος το πιστεύει αυτό (και πράττει αναλόγως) είναι σαφές ότι ανήκει σε μία από τις εξής δύο κατηγορίες: α) Στο μικρό-ελαχιστότατο τμήμα του Ελληνικού πληθυσμού που έχει καταφέρει να διατηρεί αμείωτα τα υψηλά εισοδήματά του. β) Στους επαγγελματίες του κλάδου αγωνιστικών αυτοκινήτων, οι οποίοι βασίζονται στους αγώνες, ή/και μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι, μη έχοντας –λόγω επαγγέλματος– τα έξοδα προετοιμασίας και επισκευών που αντιμετωπίζει ένας ιδιώτης. Είναι σαφές ότι υπάρχουν –και πρέπει να υπάρχουν– αρκετοί αγωνιζόμενοι των δύο παραπάνω κατηγοριών. Δεν είναι όμως ο αριθμός τους τόσο μεγάλος που να μπορεί να επανδρώσει δεκάδες αγώνες και πρωταθλήματα σε όλη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν φυσιολογική η μείωση των συμμετοχών που είδαμε πέρυσι, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα λιγότερους αγώνες, άδεια ταμεία στις διοργανώτριες λέσχες και φυσικά μειωμένα γενικά έσοδα (από λισάνς, αγωνιστικές πινακίδες και παράβολα). Σε κάθε περίπτωση, και με κάθε κυβέρνηση (είτε την μνημονιακή-φιλογερμανική που έχουμε σήμερα, είτε μία αριστερή συμμαχία η οποία το πρώτο πράγμα που θα έπραττε θα ήταν να διακόψει την αγωνιστική δραστηριότητα ως δείγμα προκλητικής καπιταλιστικής πολυτέλειας και συμπεριφοράς), το 2013 προβλεπόταν τρισχειρότερο από το 2012, με τις συνέπειες της κρίσης (διόγκωση της ανεργίας, εξαφάνιση του χρήματος και κλείσιμο επιχειρήσεων) να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις πιο δαπανηρές δραστηριότητες όπως ακριβώς οι αγώνες αυτοκινήτου. Άρα, ανεξάρτητα από το πώς θα ονομαζόταν η Αρχή του Σπορ (δηλαδή αν θα ήταν πρωτοβάθμιο σωματείο ή Ομοσπονδία), θα αντιμετώπιζε οπωσδήποτε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και το 2012 και το 2013, με μεγάλη πιθανότητα να μην έχει χρήματα για να συντηρήσει το αγωνιστικό οικοδόμημα ακριβώς λόγω της πτώσης των εσόδων από τις μειωμένες συμμετοχές. Αντίθετα, όπως ακριβώς είχαμε καταλογίσει στην ΕΠΑ/ΕΘΕΑ της ΟΜΑΕ στο τέλος του 2011 (που τότε ήταν ακόμα σε αγαστή συνεργασία με την ΕΛΠΑ), για το 2012 προκηρύχθηκαν εκατοντάδες αγώνες και δεκάδες πρωταθλήματα, σαν να βρισκόμαστε στην εποχή της αφθονίας –ή στον κόσμο του Disney, διαλέξτε! Παρ’ ότι δε τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο από το φθινόπωρο του 2012 και μετά και ενώ όλοι εντός της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ και της ΕΛΠΑ γνώριζαν τα οικονομικά προβλήματα, μόλις έκλεισε το πρώτο μέρος της διαμάχης μεταξύ ΟΜΑΕ και ΕΛΠΑ για τη σύσταση της νέας ΕΘΕΑ, και πάλι προκηρύχθηκαν εκατοντάδες αγώνες για το 2013 –ελαφρώς λιγότεροι από πέρυσι– «επειδή το ζήτησαν οι λέσχες»! Παράλληλα, ο τρίτος παίκτης στο επιτραπέζιο παιχνίδι «Γίνε Ηγέτης του Σπορ», δηλαδή η ΕΛΟΑΑΜ, βρισκόταν στα μαχαίρια και με την ΟΜΑΕ και με την ΕΛΠΑ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όταν η ΕΛΟΑΑΜ έκανε δικούς της αγώνες καρτ μέσα στο 2012, η ΟΜΑΕ και η ΕΛΠΑ είχαν κοινή γραμμή εναντίον της! Μετά βέβαια, και εν όψει της δημιουργίας Ομοσπονδίας επειδή έτσι ζήτησε η ΓΓΑ, οι καυγάδες ξεχάστηκαν και η ΟΜΑΕ με την ΕΛΟΑΑΜ εμφανίζονται σε κοινό μέτωπο με στόχο την δημιουργία ΜΙΑΣ Ομοσπονδίας αγωνιστικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο. Φυσικά, το θέμα της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας μας, των 1.500.000 ανέργων, των 300.000 λουκέτων μικρών επιχειρήσεων και των... 30.000 νοικοκυριών στα οποία κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ (!), είναι κάτι που δεν αγγίζει τους "μονομάχους" που πατώντας πάνω στην αγάπη και την δίψα των αγωνιζομένων για το Σπορ, ερίζουν για την διοίκησή του. Γιατί ποιος αμφιβάλλει ότι αν η ΕΛΠΑ είχε –ακόμα– τεράστια οικονομική δύναμη, είχε πληρώσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, είχε μειώσει τα παράβολα ώστε να αυξηθούν οι συμμετοχές και να διευκολυνθούν οι Λέσχες, και παρείχε υλικοτεχνική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα, σήμερα οι αγώνες θα γίνονταν κανονικά, και η ΟΜΑΕ όπως και η ΕΘΕΠΑ (που στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από στελέχη με «Ελπική» προϊστορία) θα συνέχιζαν την συνεργασία μαζί της;;; Άρα, το θέμα είναι κατά βάση οικονομικό, αλλά από την άλλη πλευρά ακριβώς αυτή η οικονομική αδυναμία της ΕΛΠΑ είναι αυτή που θα κάνει τα πράγματα να αλλάξουν. Γιατί, κανείς δεν ισχυρίζεται –ούτε και μπορεί να ισχυριστεί– ότι η ΕΛΠΑ τα πήγε καλά με τους αγώνες αυτοκινήτου όλα αυτά τα χρόνια. Με την ίδια λογική δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση και υπόσχεση για το τι θα γίνει αν αναλάβει άλλος φορέας. Σίγουρα η (νέα) διοίκηση θα έχει επίφαση δημοκρατικότητας, επειδή οι διοικούντες θα είναι εκλεγμένοι και όχι διορισμένοι. Ξέρουμε όμως πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα από δημοκρατία και εκλογές! Ας μην ξεχνάμε, ότι η Κυβέρνηση που μας οδήγησε στο ΔΝΤ ήταν δημοκρατικά εκλεγμένη, το ίδιο δε συμβαίνει και με την άθλια συμμαχία που μας κυβερνά σήμερα: Επίσης δημοκρατικά εκλεγμένη είναι! Τώρα, τι δημοκρατία είναι αυτή η οποία π.χ. επιτρέπει σε έναν πολιτικό σαν τον Ε. Βενιζέλο να κυβερνά ακόμα και σήμερα, ή σε έναν εγκληματία κατά του Έθνους όπως ο Γ. Παπακωνσταντίνου να κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχουμε απάντηση... Δυστυχώς, αυτού του τύπου η «δημοκρατία» (δηλαδή άλλο ψηφίζεις και άλλο βγαίνει!) υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας, μια και ακόμα και τα καταστατικά των διαφόρων συλλόγων, συνδέσμων, κτλ., είναι φτιαγμένα έτσι ώστε άλλο να ψηφίζουν τα μέλη και άλλα να βλέπουν να γίνονται!  Και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός:  Ο Έλληνας δυστυχώς αρπάζεται από την εξουσία, βολεύεται, ικανοποιείται, συνηθίζει, και έτσι δεν την αποχωρίζεται εύκολα. Και μ’ αυτό δεν εννοούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν οπωσδήποτε «συμφέροντα» και μυστικές συμφωνίες. Είναι απλώς θέμα νοοτροπίας.
  Τι γίνεται λοιπόν με τους αγώνες αυτοκινήτου και την εξουσία; Αν για μια στιγμή ξεχάσουμε τα οικονομικά προβλήματα της χώρας (που στάθηκαν αιτία και αφορμή για να φτάσουμε εδώ), χωρίς φόβο και πάθος η εξέλιξη των γεγονότων ήταν/θα είναι η παρακάτω:
–        Το περασμένο φθινόπωρο, υπήρξε διχασμός στο Δ.Σ. της ΕΛΠΑ σχετικά με το πώς θα έπρεπε να χειριστεί το θέμα των αγώνων. Η ΕΛΠΑ σαν σύνολο αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, τα οποία μόνο ένας λεπτομερής έλεγχος από ορκωτούς λογιστές για την προηγούμενη δεκαετία θα μπορούσε να δείξει αν οφείλοντο σε κακοδιαχείριση ή σε σταδιακή πτώση εσόδων (ας μην ξεχνάει κανείς ότι και ο ιδιοκτήτης της ανταγωνίστριας εταιρείας οδικής βοήθειας Express Service επίσης συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο).  Έτσι, όσο τα έσοδα μειώνονταν και οι απλήρωτοι λογαριασμοί προς το Δημόσιο και τους εργαζομένους φούντωναν, δεν γινόταν διαχωρισμός στο ταμείο και ό,τι  έμπαινε μέσα, είτε από συνδρομές ΟΒΕΛΠΑ, είτε από ασφάλειες Ι.Χ., είτε από λισάνς και αγωνιστικές πινακίδες, είτε από πινακίδες Ιστορικών, χρησιμοποιείτο για την ικανοποίηση των πιο επιτακτικών αναγκών.
–         Σ’ αυτή την φάση και βλέποντας το οικονομικό αδιέξοδο, η ηγεσία της ΟΜΑΕ αποφάσισε να ζητήσει να της παραχωρηθούν τα έσοδα που αφορούν τους αγώνες (λισάνς, παράβολα κτλ.), ώστε να προσπαθήσει, διαχωρίζοντάς τα από τα γενικά οικονομικά της ΕΛΠΑ, να διατηρήσει τους αγώνες αυτοκινήτου για το 2013. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ αρνήθηκε, παρ’ ότι ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΠΑ Β. Δεσποτόπουλος υποστήριξε αυτή την άποψη.
–        Η ΟΜΑΕ όρισε μία ΕΘΕΑ επιλογής της, την οποία υποχρεώθηκε να αποδεχθεί το Δ.Σ. της ΕΛΠΑ και στην συνέχεια ορίστηκαν οι επιτροπές και ξεκίνησε, με καθυστέρηση, η προετοιμασία των κανονισμών αλλά και του ημερολογίου του 2013.
–        Παράλληλα η ΟΜΑΕ και η ΕΛΟΑΑΜ, κατόπιν απαίτησης της ΓΓΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κοινή προκήρυξη των πρωταθλημάτων του 2013, μια και αυτό ήταν προϋπόθεση για την αναγνώριση της ΜΙΑΣ πλέον ομοσπονδίας αγωνιστικού αυτοκινήτου.
–        Εν τω μεταξύ, προέκυψε το θέμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των αγώνων. Ανεξάρτητα με το πόσο κόστιζε, ποιος το υπέγραψε και πόσα όφειλε αυτός που το υπέγραψε στην ασφαλιστική εταιρεία, είναι γεγονός (που επιβεβαιώθηκε  από τον πρόεδρο της ΟΜΑΕ), ότι όλοι οι αγώνες που έγιναν μέχρι 31/12/2012 ήταν πλήρως και απολύτως ασφαλισμένοι. Άρα, το πρόβλημα παρουσιάστηκε –και γιγαντώθηκε– για το 2013, αφού χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν μπορούσαν να γίνουν αγώνες, κι έτσι οι αγώνες αυτοί άρχισαν να αναβάλλονται ένας ένας.
–        Σ’ αυτό το σημείο, αν και δεν θα το επιθυμούσαμε, θα πρέπει να αναφερθούμε στους συνδέσμους οδηγών αγώνων, οι οποίοι είναι περισσότεροι από τρεις, με πιο γνωστούς τον Σ.Ο.Α.Α., τον Σ.Ο.Α.Β.Ε. και τον Σ.Ο.Α.ΙΣΤ.Α. Τι έπραξαν οι σύνδεσμοι αυτοί; Πολύ λίγα πράγματα, είναι η αλήθεια… Ανακοινώσεις από το διαδίκτυο και –υποθέτουμε– συνεννοήσεις με τους αρμόδιους, οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά. Γιατί αυτό που έπρεπε να κάνουν οι σύνδεσμοι ήταν να αναλάβουν την πρωτοβουλία για μια μεγάλη συγκέντρωση οδηγών, παραγόντων λεσχών και βεβαίως όλων των μελών της ΟΜΑΕ, της ΕΘΕΠΑ και του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ, ώστε να έρθουν ενώπιος ενωπίω. Αντ’ αυτού, άφησαν την πρωτοβουλία  στην ΟΜΑΕ, η οποία μέσω της ΕΘΕΠΑ της κάλεσε τους οδηγούς σε συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Royal Olympic την Κυριακή 10/3. (Σημειώνουμε ότι η αίθουσα παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου που είναι αγωνιζόμενος, αλλά στο φουαγιέ επωλείτο καφές φίλτρου αντί 4 Ευρώ το φλιτζανάκι! –τα βουτήματα ήταν δωρεάν! Δηλαδή, τι εννοούμε; Κάνεις που κάνεις την προσφορά, κάντην μέχρι τέλους. Μην παρουσιάζεσαι «τσίπης» στον καφέ (κατά τα άλλα ευχαριστούμε ως οδηγοί). 
–        Τι έγινε σ’ αυτή την συνάντηση; Κατ’ αρχάς, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι εμφανίστηκαν πολλοί οδηγοί, κάτι που α) δείχνει το ενδιαφέρον τους για τους αγώνες και β) δείχνει και –ξανά δυστυχώς– την ανεπάρκεια των συνδέσμων να πείσουν τους οδηγούς να εκπροσωπηθούν μέσα απ’ αυτούς. Και φυσικά, αυτή την ανεπάρκεια την έχουν αντιληφθεί και οι «αρχές» μια και η ανοιχτή πρόσκληση της ΟΜΑΕ-ΕΘΕΠΑ προς τους οδηγούς ήταν σαφώς μία θεσμική παράκαμψη του Σ.Ο.Α.Α., τον οποίον δεν κάλεσε προηγουμένως για ανταλλαγή απόψεων, και σε επιστολή του οποίου (περί ασφαλιστηρίου συμβολαίου) δεν είχε καν απαντήσει. Αλλά ακόμα και μία επιστολή που μοίρασε γνωστός –παλαιός– αγωνιζόμενος μέσα στην αίθουσα (κατά παράβασιν κάθε πρωτοκόλλου, μια και ως προσκεκλημένος  πρέπει να σέβεσαι τον οικοδεσπότη σου), η οποία καλούσε όλες τις δυνάμεις του Σπορ σε συστράτευση, δεν είχε καμμία αναφορά στον Σ.Ο.Α.Α., του οποίου σύσσωμο το Δ.Σ. παρευρέθη στην συνάντηση, εν πλήρη αμηχανία και χωρίς ατζέντα ευρισκόμενο (οι ατομικές παρεμβάσεις δεν συνιστούν ενιαία θέση, στάση και πρόταση του Δ.Σ.).
–        Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός ήταν η –για πρώτη φορά– σφαιρική ενημέρωση των αγωνιζομένων. Αλλά, ξανά δυστυχώς (πόσες φορές έχουμε γράψει και χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη ως τώρα) τα όσα μας είπε ο –όντως αξιοθαύμαστος για την υπομονή και την επιμονή του– πρόεδρος της ΟΜΑΕ βασίζονται αποκλειστικά στις καλές προθέσεις μιας πλειάδας ατόμων. Δηλαδή: Θα πρέπει το –αρνητικό μέχρι τώρα– Δ.Σ. της ΕΛΠΑ να αποφασίσει να διαθέσει στην ΟΜΑΕ (και στην ΕΛΟΑΑΜ φυσικά) όχι μόνο το σύνολο των αγωνιστικών εσόδων από λισάνς, κόκκινες πινακίδες, παράβολα λεσχών, φωτοτυπίες ομολογκασιόν, αγ. βιβλιάρια και HTP, αλλά ακόμα και τις… Ιστορικές πινακίδες των Ι.Χ. κλασσικών αυτοκινήτων, που φυσικά δεν έχουν καμμία σχέση με τους αγώνες! Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρήσει η ΕΛΠΑ, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο σαν να ζητήσει η ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ τα έσοδα των Ιστορικών πινακίδων για τις αντίκες από την… ΦΙΛΠΑ! Εκτός όμως του οικονομικού, θα πρέπει για να αναγνωριστεί η Ομοσπονδία να υπογράψει ο υφυπουργός αθλητισμού Γ. Ιωαννίδης σχετικό σχέδιο νόμου που του έχει ήδη σταλεί, εφ’ όσον βεβαίως οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ ελέγξουν τους φακέλους που έχουν υποβάλλει η ΟΜΑΕ και η ΕΛΟΑΑΜ για τις λέσχες-μέλη τους, και τους βρουν σωστούς. Χωρίς λοιπόν να προκαταλαμβάνουμε καταστάσεις (γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και τα γεγονότα μπορεί να μας διαψεύσουν όλους), έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όπου ανακατεύεται το Δημόσιο και η κυβέρνηση (δηλαδή γραμματείς και φαρισαίοι), υπάρχει έδαφος και για παρεμβάσεις –π.χ. της ΕΛΠΑ που διατηρεί διασυνδέσεις παντού– αλλά και τυπικών προβλημάτων σε φακέλους και χαρτοβασίλειο γενικότερα. Μακάρι να είναι όλα σωστά, μακάρι να μην υπάρξει καμμία παρέμβαση, μακάρι να ιδρυθεί αύριο ΜΙΑ αναγνωρισμένη ομοσπονδία αγωνιστικού αυτοκινήτου η οποία να παρακάμψει το άρθρο 49 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να μπορεί να εκδίδει αγωνιστικά δελτία στους αγωνιζομένους για να διοργανώνει αγώνες εντός της Ελληνικής επικράτειας. Σ’ αυτή την περίπτωση η ΕΛΠΑ ως μόνη εκπρόσωπος της FIA,  ή θα εκχωρήσει αυτό της το δικαίωμα, ή θα το διατηρήσει και θα εκδίδει τις διεθνείς αγωνιστικές άδειες, πιθανόν δε και να διοργανώνει όσους και όποιους διεθνείς αγώνες. Αδιάφορο είναι αυτό στους περισσότερους, γιατί με ένα Ιστορικό Ακρόπολις και ένα WRC Ακρόπολις δεν λύνεται φυσικά το πρόβλημα ούτε αναπτύσσονται οι Ελληνικοί αγώνες.
–        Τι θα γίνει λοιπόν με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Πράγματι ακούγεται πολύ μίζερο το να μαζεύει η ΟΜΑΕ χιλιάρικα και διχίλιαρα από τις Λέσχες προκειμένου να συγκεντρώσει τις πρώτες 60.000 (μαζί με το ταμείο της) για να πληρωθεί η πρώτη δόση και να ξεκινήσουν οι αγώνες, όπως και πολύ στενόχωρο είναι το να μην ξέρουν οι οδηγοί ποια θα είναι η «Αρχή» του Σπορ στην Ελλάδα: Κάνοντάς τους (και θεωρώντας τους) συμμάχους στον «ιερό αγώνα του» κατά της ΕΛΠΑ (η οποία για σειρά ετών τον είχε διορίσει ως επικεφαλής του Σπορ!), ο Πρόεδρος της ΟΜΑΕ ζήτησε από τους 150 και πλέον παριστάμενους οδηγούς να ΜΗΝ εκδώσουν λισάνς για να μην πάρει τα χρήματα η ΕΛΠΑ, αλλά να περιμένουν να εγκριθεί η Ομοσπονδία από το κράτος και όταν ειδοποιηθούν να πάνε στην ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ για τις νέες τους λισάνς, οπότε τα χρήματά τους θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την συνέχεια της πληρωμής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Λογικό, αλλά όπως είπαμε οι οδηγοί και πάλι χρησιμοποιούνται. Στρατιωτάκια στη σειρά. Το παράδοξο; Από τους ίδιους ανθρώπους! Οι ίδιοι ήταν χτες, οι ίδιοι προχτές και οι ίδιοι σήμερα δίνουν υποσχέσεις για το αύριο!
–        Ποια είναι η άποψή μας; Θα λέγαμε εύκολα ότι «όποιος βρει πρώτος χρήματα για ασφαλιστήριο θα κάνει τους αγώνες», αλλά δεν είναι πιά τόσο απλό. Η κατάσταση έχει προχωρήσει, το σχίσμα είναι βαθύ και δύσκολα θα υπάρξει συνεργασία ομοσπονδίας και ΕΛΠΑ χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις εκ μέρους της δεύτερης. Και εκτός αυτού, με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, όσοι στηρίξουν την ΕΛΠΑ (π.χ. κάποιες λέσχες) θα πάρουν το στίγμα του αποστάτη όπως ακριβώς έγινε με τον... Μητσοτάκη το 1965! Γιατί σήμερα, το τι πιστεύεις και το τι είναι σωστό, εξαρτάται από την πορεία που έχει πάρει η άποψη της κοινής γνώμης! Όμως, μπορεί να μην είναι πάντα θετική μια αλλαγή που γίνεται μόνο για την αλλαγή, αλλά στην περίπτωση των Ελληνικών αγώνων, μια αλλαγή και γενικότερη ανανέωση είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Και αν φαινόμαστε κάπως επιφυλακτικοί, σας βεβαιούμε ότι ο μόνος λόγος είναι τα άτομα: Πώς να αλλάξει κάτι, όταν το τρέχουν τα ίδια άτομα; Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στην κυβέρνηση, στα χάλια της χώρας μας, στην Εθνική μας ξεφτίλα: Όσο θα μας σώσει ο Βενιζέλος από την τρόϊκα, άλλο τόσο θα μας σώσουν οι πρόεδροι των αγωνιστικών πραγμάτων από την ΕΛΠΑ (και όταν λέμε "πρόεδροι" φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο στον πρόεδρο της ΟΜΑΕ, αλλά και σε όλους όσοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και κοινή κατεύθυνση μαζί του. Έχουν δεν έχουν αγαθές προθέσεις, το γεγονός είναι ότι με λυχνίες και τρανζίστορς δεν μπορείς να περπατήσεις  στην ψηφιακή εποχή...).
–        Θα γίνουν αγώνες το 2013; Φυσικά και θα γίνουν. Είναι όμως ανάγκη, να συμμαζευτεί άμεσα το πρόγραμμα,  να μειωθούν δραματικά οι αγώνες, να ματαιωθούν τα πρωταθλήματα (αυτό μπορεί να το κάνει μία «φρέσκια» Αρχή) και να μετατραπούν σε Κύπελλα ή σε Έπαθλα με τρεις ή τέσσερις αγώνες max., οι οποίοι θα αρχίσουν από τον Μάϊο π.χ., και ακριβώς επειδή θα είναι λιγότεροι θα είναι σίγουρο ότι θα γίνουν έχοντας μάλιστα και πολλές συμμετοχές. Αυτό θα δώσει και την σιγουριά στους –λιγοστούς– χορηγούς ότι δεν θα πάνε χαμένα τα χρήματά τους, και φυσικά οι οδηγοί δεν θα εκτεθούν απέναντί τους. Όσο για τις «λέσχες που ζητάνε πολλούς αγώνες», επιτρέψτε μας να πούμε ότι εκτός ελαχίστων υπέρ-φανατικών που κάνουν αγώνες για το κέφι τους ακόμα και με 15 συμμετοχές, οι περισσότερες προσβλέπουν στα έσοδα, τα οποία φυσικά είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και επαγγελματίες οργανωτές που βιοπορίζονται από τους αγώνες. Ε, θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι αυτοί ότι για το 2013 θα πρέπει να βρουν από αλλού χρήματα για να ζήσουν και όχι από τους αγωνιζομένους που ψάχνουν εναγωνίως το κόστος της συμμετοχής, όχι από μία Αρχή του Σπορ που ψάχνει εναγωνίως τα χρήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου...

Δημήτρης Παπανδρέου
(I’ ll be back!)

Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑ/ΕΘΕΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

  Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας στις 11/03/13 και μετά την άρνηση του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ ως προς την εκχώρηση της οικονομικής διαχείρισης των Ελληνικών Αγώνων (δικαιώματα και υποχρεώσεις), κάτι το οποίο έχει ζητηθεί από τον Ιανουάριο του 2013 και έχει τεθεί θέμα προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ στις 15 Ιανουαρίου 2013, σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ αποφάσισαν και δήλωσαν την παραίτησή τους.
  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι παρέχει πλήρη εμπιστοσύνη τόσο στην Επιτροπή Αγώνων όσο και στα άτομα που την απαρτίζουν και συνεχίζουν να εργάζονται μαζί με μοναδικό σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη αναγνώριση της Ομοσπονδίας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διακόπτοντας από σήμερα την οποιαδήποτε συνεργασία της Ομοσπονδίας με την ΕΛΠΑ.
  Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι τόσο στους Αγωνιζόμενους όσο και στα Σωματεία/Οργανωτές. 
  Η ΕΠΑ της Ομοσπονδίας θα συνεχίσει το έργο της για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και μετά την αναγνώριση της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

ΟΜΑΕ: ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

  Η ΟΜΑΕ ανακοινώνει την αλλαγή έδρας της.  Τα νέα προσωρινά μας γραφεία τα οποία θα λειτουργήσουν από 12 Μαρτίου 2013 βρίσκονται στη διεύθυνση Κωστή Παλαμά 46, Χαλάνδρι - ΤΚ 15232
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 67 54 720-1 και fax: 210 67 54 722
  Οι διευθύνσεις e-mail παραμένουν οι ίδιες.

Από τη Γραμματεία

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!  Όσοι φίλοι του περιοδικού και του Δημήτρη Παπανδρέου θέλουν κάποιο παλιό/προηγούμενο τεύχος (από τα περιοδικά MOTOSPORT, ΦΟΥΣΚΩΤΟ, Auto CLASSIC), μπορούν τώρα να το βρουν στο νέο μας κατάστημα «The CLASSIC Gift Shop» στα Μελίσσια, στην οδό Π. Τσαλδάρη 17.
  Εκτός των περιοδικών, υπάρχουν όλες μας οι εκδόσεις, επιλεγμένα διακοσμητικά δώρα για τους φίλους της θάλασσας αλλά και των κλασσικών αυτοκινήτων, ενώ παρουσιάζεται –κατ’ αποκλειστικότητα– η συλλογή χειροποίητων κοσμημάτων (βραχιολιών) για τις κυρίες, και μπρελόκ-«γουριών» για τους κυρίους, της «Lady Lay».
  Μέσα στη γενικευμένη οικονομική μιζέρια, «ανάβουμε ένα φως», με συζήτηση για μοτοσυκλέτες, σκάφη και κλασσικά αυτοκίνητα, Ιταλικό καφέ και σπάνια τεύχη των περιοδικών που αγαπήσατε.

Π. Τσαλδάρη 17, Μελίσσια,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 10 π.μ.-2.30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:30-20:30.
Περιοδικά-memorabilia, διακοσμητικά, ακόμα και κοσμήματα!

Εν ολίγοις: Η κρίση μας φέρνει πιο κοντά!


Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΕΠΑ/ΟΕΘΕΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΕΠΑ/ΕΘΕΑ καλεί όλους τους αγωνιζόμενους την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, Αθανασίου Διάκου 28-34, σε συνάντηση για να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Σ.Ο.Α.Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 Μετά από αλλεπάλληλα ερωτήματα συναθλητών σε  σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. γνωρίζει στους οδηγούς μέλη του ή μη τα εξής:
Από την 15/2/2013 έχουμε στείλει την παρακάτω επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις διευθύνσεις, info@omae-epa.gr, etheapress@elpa.gr ,και info@eloaam.gr ,για την οποία μέχρι και σήμερα 28/2/2013 δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.

 Κύριοι

Μετά από έντονες φήμες (που δεν έχουν διαψευστεί) για την ύπαρξη ή μη εν ισχύει ασφαλιστηρίου συμβολαίου και με αφορμή την αναβολή (για τον λόγο αυτό) εκδήλωσης Drift στο Kartodromo μόλις πριν λίγες ημέρες, ο ΣΟΑΑ εκφράζει την αγωνία των μελών του σχετικά με την τύχη των αγώνων αυτοκινήτου και kart που έχουν προκηρυχθεί το 2013.
Ερωτούμε λοιπόν τα εξής:

1) Υπάρχει εν ισχύει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να διοργανωθούν απρόσκοπτα οι διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2013;

2) Με δεδομένο το ότι, τα χρήματα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι χρήματα που έχουν καταβάλλει οι αγωνιζόμενοι μέσω της έκδοσης αγωνιστικών αδειών, της πληρωμής παραβόλων συμμετοχής, της έκδοσης αγωνιστικών πινακίδων, κ.λπ., θέλουμε να μας πληροφορήσετε τι έγιναν τα χρήματα αυτά και πως προέκυψε (το επίσης φημολογούμενο χωρίς δική σας διάψευση) χρέος των 110 χιλιάδων ευρώ, που θέτει σε κίνδυνο τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της χρονιάς;

Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας, ώστε να ενημερώσουμε εγκαίρως τα μέλη μας.

           Με εκτίμηση,

               Το ΔΣ 


Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του σχετικά με την τύχη των αγώνων του τρέχοντος έτους ,ενώ σαφώς δεν μπορεί να δώσει καμμία απάντηση για το που πήγαν τα χρήματα των αγωνιζομένων και δεν πληρώθηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο .
Πέραν τούτου το Δ.Σ. διατυπώνει τις έντονες αμφιβολίες του σχετικά με το πότε ανεστάλη ή ισχύς του τρέχοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ,έχοντας κατά νου και το ενδεχόμενο ότι διοργανώθηκαν αγώνες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Για τούς λόγους αυτούς ζητάμε δημόσια να μας ενημερώσει η οποιαδήποτε αρχή του σπορ (ΟΜΑΕ,ΕΠΑ-ΕΘΕΠΑ, ΕΛΟΑΑΜ, κλπ) ποια ακριβώς ημερομηνία έγινε η καταγγελία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την ασφαλιστική εταιρία.
Ως εκ τούτων το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. διαβεβαιώνει τους συναθλητές οδηγούς  ότι θα παρακολουθήσει από κοντά και σε όλα τα επίπεδα τις διεργασίες εξασφάλισης νέου συμβολαίου και των ακριβών όρων αυτού προκειμένου να μην διεξαχθεί κανενός είδους αγώνας αυτοκινήτου-καρτ χωρίς πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Το Δ.Σ.