Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ STARTING PERMISSION ΚΑΡΤ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΑΕ)

  Η ΕΘΕΑ, εξέτασε σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Καρτ (CIK-FIA) τις αιτήσεις εκδόσεως διεθνούς αγωνιστικής αδείας & starting permission των αγωνιζομένων Οικονόμου Χρήστου, Ντόντη Μιλτιάδη, Χατζηστεφανή Ευριπίδη και Εδιπίδη Θεόδωρου και της αγωνιστικής ομάδας Galatsis Racing Team, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διεθνή αγώνα που οργανώνει η RMC και γνωστοποιεί ότι: Α) Οι αγώνες του εμπορικού αντιπροσώπου της εταιρείας ROTAX στην Ελλάδα διεξήχθησαν χωρίς την έγκριση της ΕΘΕΑ.
  Β) ΟΙ αγώνες αυτοί δεν συμπεριλήφθησαν στις επίσημες προκηρύξεις Πρωταθλημάτων και Επάθλων Καρτ της ΕΘΕΑ για το 2012.
  Γ) Στους συγκεκριμένους αγώνες δεν εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί της ΔΟΑ και της ΕΘΕΑ.
  Δ) Οι 3ος και 4ος αγώνες της ανωτέρω εταιρείας τελέστηκαν σε στίβο ο οποίος στερείτο αδείας λειτουργίας από τα αρμόδια κρατικά όργανα.
  Ε) Υπήρξε απαγόρευση της ΓΑΔΑ στην από 10.04.12 επιστολή της ΕΛΟΑΑΜ η οποία με το άρθρο 49 του Ν 2996/99 (ΚΟΚ) και όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3542/2007 αιτήθηκε τη διοργάνωση αγώνα καρτ στις 29.04.12.
  ΣΤ) Η ΕΘΕΑ είχε γνωστοποιήσει με ανακοίνωσή της από 16.03.12 ότι οι αγώνες της διοργανώτριας λέσχης ΣΦΙΚΑ δεν είχαν την έγκρισή της.
 Ζ) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με το υπ΄αριθμόν 10027/27.04.12 έγγραφό της, σε απάντηση αιτήματος της ΕΘΕΑ, γνωστοποίησε ότι “δεν υπάρχει ειδική αθλητική αναγνώριση σε Ομοσπονδία Αυτοκινήτου-Καρτ”.
  Η) Σύμφωνα με το άρθρο 7, § 6 του Αθλητικού Νόμου 2725/99 “ Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες”.

Η ΕΘΕΑ αποφασίζει, για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να προστατεύσει την ομαλή τέλεση διεξαγωγής αγώνων του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στην Ελλάδα, την μη έκδοση διεθνών αγωνιστικών αδειών και starting permission στους ανωτέρω οδηγούς και την διαγωνιζόμενη αγωνιστική ομάδα.

Από την ΕΘΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου